Hädän tullen soita: 0294 1000 tai 112

 

Kiireettömät tapaukset: 040 842 2547

(päivystävä päällikkö)

 


 

SMPS Iin Meripelastajat ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistyksen alueella vapaaehtoisen meripelastustoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja meriturvallisuuden edistämiseksi, herättää alueella innostusta vapaaehtoista meripelastusta kohtaan sekä toimia alueella turvallisen veneilyn edistämiseksi. Toimintaan kuuluu suorittaa meri- ja sisävesialueella etsintä- ja meripelastustyötä viranomaisten johtamissa tehtävissä sekä ylläpitää viranomaisten ja Meripelastusseuran vaatimaa valmiutta, järjestää valistus- ja neuvontatoimintaa, sekä tukea Suomen Meripelastusseuran toimintaa.

Sinustako meripelastaja?

 

Meripelastus on sekä fyysisesti, että psyykkisesti vaativa harrastus, joten meripelastusalusten miehistöön pääsemiseen on tiettyjä vaatimuksia. Edellytämme 18 vuoden ikää, hyvää kuntoa ja hyvää terveyttä. Vaatimukset eivät kuitenkaan ole yhtä tiukat kuin kauppamerenkulussa, joten esimerkiksi silmälasit eivät ole poissulkeva tekijä toiminnassamme. Kunto on oltava kohtalaisen hyvä, jotta voit selviytyä vaativistakin sammutus- ja pintapelastustehtävistä kaikissa keliolosuhteissa. Erillisiä kuntotestejä ei miehistölle kuitenkaan järjestetä, ja myös naiset selviytyvät tehtävistä siinä missä miehetkin. Miehistöstämme on noin puolet naisia.

Fyysisien ominaisuuksien rinnalla vähintäänkin yhtä tärkeää on hyvä yhteishenki, ja kyky tulla toimeen ihmisten kanssa. Hyvä paineensietokyky ja halu oppia uutta ovat tärkeitä meripelastajan ominaisuuksia. Meripelastus on alusta loppuun ryhmätoimintaa. Aikaisempi kokemus veneilystä ei ole vaatimuksena, sillä koulutamme kaikki tarvittavat taidot ajan myötä. Luonnollisesti esim. suoritettu laivurikurssi tai vuokraveneen kuljettajan tutkinto ja ensiaputaidot vähentävät alkuvaiheessa opeteltavien asioiden määrää. Terveyteen ja fyysiseen kuntoon liittyvät tarkemmat vaatimukset löytyvät vapaaehtoisen meripelastajan terveysilmoituksesta, joka uuden aktiivijäsenen tulee täyttää ja palauttaa koulutusvastaavalle, esimerkiksi torstain harjoitusten yhteydessä.

Tekninen toteutus: W3 Group